Δ
TOP
Taiwan Power Company

Nuclear Power Status and Performance

Index > Information Disclosure > Power Generation Information > Nuclear Power Status and Performance

Radiation Safety

09/08/20

Radiation Safety Report

Chinshan Nuclear Power Plant
2020 Q1        
2019 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
Kuosheng Nuclear Power Plant
2020 Q1        
2019 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2018 Q1 Q2 Q3 Q3 Annual
2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
Maanshan Nuclear Power Plant
2020 Q1        
2019 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual

 

Radioactive Material Emission Report

Chinshan Nuclear Power Plant
2020 Q1        
2019 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
Kuosheng Nuclear Power Plant
2020 Q1        
2019 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
Maanshan Nuclear Power Plant
2020 Q1        
2019 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual

 

Environmental Radiation Monitoring Report

Chinshan Nuclear Power Plant
2020 Q1        
2019 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
Kuosheng Nuclear Power Plant
2020 Q1        
2019 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
Maanshan Nuclear Power Plant
2020 Q1        
2019 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual

 

Lungmen Nuclear Power Plant (Environmental Background Radiation Monitoring Report)
2020 Q1        
2019 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
Low-Level Radioactive Waste Storage Site
2020 Q1 Q2      
2019 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual
2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Annual