Δ
TOP
Taiwan Power Company

Business Performance

Index > Corporate Governance > Business Performance

Peak Load & Average Load

Year PeakLoad (MW) AverageLoad (MW)
2004 29,034 20,634
2005 30,943 21,651
2006 32,060 22,439
2007 32,791 23,043
2008 31,320 22,796
2009 31,011 22,101
2010 33,023 23,674
2011 33,787 24,320
2012 33,081 24,102
2013 33,957 24,364
2014 34,821 25,007
2015 35,248 25,012
2016 35,864 25,705